Skip to main content

Baldintzak

1. Informazio orokorra

www.mercadoabastos.eus webgunearen titulartasuna (aurrerantzean Web Gunea) MUTXO ASCO S.L.rena da (IFK: B71362586), eta harremanetarako datuak honako hauek dira:
Helbidea: San Nikolas kalea 32 behea. 31001 Iruñea, Nafarroa.
Harremanetarako telefonoa: 945 287 972
Harremanetarako emaila: info@mercadoabastos.eus
Dokumentu honek (baita hemen aipatzen diren beste dokumentu batzuek ere) webgune honen erabilera (www.mercadoabastos.eus) eta bertan produktuak eta/edo zerbitzuak erostea (aurrerantzean, Baldintzak) arautzen duten baldintzak arautzen ditu.
Baldintza hauen ondorioetarako, MUTXO ASCO SLk webgunearen bidez garatzen duen jarduerak honako hauek biltzen ditu: www.mercadoabastos.eus.
Baldintza hauek irakurtzeaz gain, web orri honetan sartu, nabigatu eta/edo erabili aurretik, Erabiltzaileak Lege Oharra eta Erabilera Baldintza Orokorrak irakurri behar ditu, cookien politika eta MUTXO ASCO S.L.ren pribatutasun-politika eta datuak babesteko politika barne. Webgune hau erabiltzean edo horren bidez produktu eta/edo zerbitzu bat erosteko eskatzean, Erabiltzaileak onartzen du Baldintza hauek eta arestian aipatutako guztia betetzea. Beraz, horrekin guztiarekin ados ez badago, ez du Webgune hau erabili behar.

Halaber, jakinarazten da baldintza horiek alda daitezkeela. Erabiltzailea arduratzen da horiek kontsultatzeaz Webgunea sartzen, nabigatzen eta/edo erabiltzen duen bakoitzean; izan ere, produktuak eta/edo zerbitzuak eskuratzea eskatzen den unean indarrean daudenak aplikatuko dira.
Erabiltzaileak Baldintzen inguruan izan ditzakeen galdera guztietarako, titularrarekin harremanetan jar daiteke gorago emandako harremanetarako datuak erabiliz edo, hala badagokio, harremanetarako formularioa erabiliz.

2.Erabiltzailea

Web Gunean sartzeak, nabigatzeak eta erabiltzeak erabiltzaile-izaera ematen du (hemendik aurrera, berdin dio, banaka, Erabiltzaile gisa edo batera Erabiltzaile gisa). Hori dela eta, Web Gunean nabigatzen hasten denetik, hemen ezarritako Baldintza guztiak onartzen dira, baita ondorengo aldaketak ere, kasuaren arabera nahitaez bete beharreko legezko araudia aplikatzeari kalterik egin gabe.

Erabiltzaileak bere gain hartzen du webgunea behar bezala erabiltzeko erantzukizuna. Erantzukizun hori honakoetara zabalduko da:
info@mercadoabastos.eus
Webgune hau legez baliozkoak diren kontsultak eta erosketak edo erosketak egiteko bakarrik erabiltzea.
Erosketa faltsu edo iruzurrezkorik ez egitea. Horrelako erosketa bat egin dela pentsa badaiteke, baliogabetu egin daiteke, eta agintari egokiei jakinaraziko litzaieke.

Harremanetarako datu egiazkoak eta zilegiak ematea, adibidez, helbide elektronikoa, posta-helbidea eta/edo beste datu batzuk (ikus Lege Oharra eta Erabilera Baldintza Orokorrak).

Erabiltzaileak aitortzen du 18 urtetik gorakoa dela eta webgune honen bidez kontratuak egiteko legezko gaitasuna duela.

Webgunea batez ere Espainian bizi diren erabiltzaileei zuzenduta dago. MUTXO ASCO S.L.k ez du ziurtatzen webguneak beste herrialde batzuetako legediak betetzen dituenik, osorik edo zati batean. MUTXO ASCO SLk uko egiten dio sarbide horretatik erator daitekeen erantzukizun orori, eta ez du ziurtatzen Espainiatik kanpo bidalketarik edo zerbitzurik. Erabiltzaileak nahi duen moduan formalizatu ahal izango du MUTXO ASCO S.L.rekin nahi dituen produktu eta/edo zerbitzuen salerosketa-kontratua, Baldintza hauek Webgune honetan eskuragarri dauden hizkuntzetako edozeinetan.

3. Erosteko edo eskuratzeko prozesua:

Behar bezala erregistratutako erabiltzaileek Web Gunean eros dezakete ezarritako bitarteko eta formen bidez.
www.mercadoabastos.eus online erosteko eta/edo eskuratzeko prozedurari jarraitu beharko diote. Prozedura horretan, hainbat produktu eta/edo zerbitzu hautatu eta gehitu ahal izango dira orgatxoan, saskian edo erosketaren azken espazioan, eta, azkenik, klik egin beharko dute honako honetan: Ordainketa-eremua.

Era berean, urrats bakoitzean eskatzen zaion informazioa bete eta/edo egiaztatu beharko du erabiltzaileak, nahiz eta erosketa-prozesuan, ordainketa egin aurretik, erosketaren datuak alda daitezkeen.

Jarraian, erabiltzaileak mezu elektroniko bat jasoko du, MUTXO ASCO S.L.k bere erosketa-eskaera edo/eta zerbitzua emateko eskaera jaso duela baieztatzeko, hau da, eskaera berresteko. Eta, hala badagokio, posta elektronikoz ere jakinaraziko zaizu, erosketa bidaltzen ari zarenean.

Hala badagokio, informazio hori erabiltzailearen eskura ere jar daiteke, webgunera konektatzeko duen espazio pertsonalaren bidez.

Erosketa-prozedura amaitu ondoren, Erabiltzaileak baimena ematen du Webguneak faktura elektroniko bat sor dezan. Faktura hori posta elektronikoaren bidez helaraziko zaio Erabiltzaileari, eta, hala badagokio, Web Gunera konektatzeko espazio pertsonalaren bidez. Era berean, erabiltzaileak, hala nahi badu, bere fakturaren kopia bat eskura dezake paperean, MUTXO ASCO S.L.ri eskatuta, webguneko harremanetarako guneak erabiliz edo gorago emandako harremanetarako datuen bidez. Erabiltzaileak aitortzen du, erosteko unean, produktu eta/edo zerbitzu jakin bati dagozkion salmenta-baldintza partikular batzuk egunean dituela. Baldintza horiek webgunearen aurkezpenarekin edo, hala badagokio, haren irudiarekin batera agertzen dira, webguneko bere orrian, eta, adierazpen gisa, baina ez zehatz-mehatz, eta kasu bakoitzaren arabera, honako hauek adierazten ditu: izena, prezioa, osagaiak, pisua, kantitatea, kolorea, produktuen xehetasunak, ezaugarriak, nola egingo diren eta/edo prestazioen kostua; eta aitortzen du erosketa- edo erosketa-eskaerak kasu bakoitzean aplikatu beharreko salmenta-baldintza partikularren onarpen osoa eta osoa gauzatzen duela.

Web Gunean egindako transakzioetan esku hartzen duten komunikazioak, erosketa-aginduak eta ordainketak MUTXO ASCO SLren erregistro informatizatuetan artxibatu eta gorde litezke, transakzioen frogabide izateko, betiere segurtasun-baldintza arrazoizkoak eta horri dagokionez aplikatzekoak diren indarreko lege eta araudiak errespetatuta, eta, bereziki, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (DBEO), eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa, eta gune honen pribatutasun-politikaren arabera Erabiltzaileek dituzten eskubideei buruzkoa.

4. Erabilgarritasuna

MUTXO ASCO SLk webgunearen bidez jasotako erosketa-eskaera guztiak produktuen eskuragarritasunaren mende daude, eta/edo ezinbesteko zirkunstantzia edo kausaren batek (baldintza hauetako bederatzigarren klausula) ez badio eragiten produktuen hornidurari eta/edo zerbitzuak emateari. MUTXO ASCO S.L.k produktuen horniduran zailtasunak sortzen badira, hitz ematen du Erabiltzailearekin harremanetan jarriko dela eta zenbateko gisa ordaindutako edozein kopuru itzuliko duela. Zerbitzu bat ematea gauzaezina den kasuetan ere aplikatuko da hori.

5. Prezioak eta ordainketa:

Web Gunean erakusten diren prezioak amaierakoak dira, eurotan (€) eta zergak barne hartzen dituzte, salbu eta legeak hala eskatzen duelako, bereziki BEZari dagokionez, beste kontu bat adierazi eta aplikatzen denean.
Hala ere, eta besterik adierazten ez bada, eskainitako artikuluen prezioek bidalketa-gastuak baztertzen dituzte, izan litezkeenak, eta zenbateko osoari gehituko zaizkio, erabiltzaileak bidalketa-prozedura kudeatzeko unea dela-eta. Erabiltzaileak eskuragarri dituen metodoak eta bidalketa-kostuak kontsultatuko ditu, eta gehien komeni zaiona aukeratuko du.
Webguneak ez du, inola ere, produktu edo zerbitzu baten prezioari kostu gehigarririk gehituko automatikoki, baizik eta erabiltzaileak bere borondatez eta askatasunez hautatu dituenak.

Prezioak edozein unetan alda daitezke, baina gerta daitezkeen aldaketek ez dute eraginik izango Erabiltzaileak eskaeraren baieztapena jaso duen eskaeretan edo erosketetan.
Hauek dira onartutako ordainbideak: Kreditu- edo zordunketa-txartela
Kreditu-txartelak jaulkitzen dituen banketxeak egiaztatu eta baimendu beharko ditu. Erakunde horrek ordainketa baimentzen ez badu, MUTXO ASCO SLk ez du erantzukizunik izango entregatzeko atzerapen edo faltagatik, eta ezingo du inolako kontraturik formalizatu erabiltzailearekin.

Behin MUTXO ASCO S.L.k Erabiltzaileak Webgunearen bidez erosteko agindua jasotzen duenean, dagokion txartelean aurre-baimen bat egingo da transakzioa osatzeko funts nahikoak daudela ziurtatzeko. Txarteleko kargua egingo da erabiltzaileari bidalketaren berrespena edo/eta emandako zerbitzuaren berrespena ezarritako moduan eta, hala badagokio, tokian bidaltzen zaionean.

Nolanahi ere, Erabiltzaileak baieztatzeko klik egitean, erabilitako ordainketa-metodoa berea dela baieztatzen du.

6. Entregatzea

Kontratatutako ondasuna fisikoki entregatu behar den kasuetan, entregak lurralde honen eremuan egingo dira: Espainia (Penintsula eta Balear Uharteak). Ustekabeko edo ezohiko inguruabarrak dauden kasuetan izan ezik, edo, hala badagokio, produktuen pertsonalizaziotik eratorritakoak izan ezik, erosketa-eskaera erosketa-berrespen bakoitzarekin lotutako produktuetan datzana Webgunean adierazitako epean entregatuko da, Erabiltzaileak aukeratutako bidalketa-metodoaren arabera, eta, nolanahi ere, gehienez 30 egun naturaleko epean, eskaera berresten den egunetik zenbatzen hasita.

Egotz dakiokeen arrazoiren batengatik, MUTXO ASCO SLk ezin badu entrega-data bete, erabiltzailearekin harremanetan jarriko da horren berri emateko, eta erabiltzaileak aukera izango du erosketarekin aurrera jarraitzeko, beste entrega-data bat ezarriz edo eskaera baliogabetzeko, ordaindutako prezio osoa ordainduta. Nolanahi ere, etxez etxeko entregak lanegunetan egiten dira.

Erabiltzailea ez dagoelako eskaera entregatzea ezinezkoa bada, eskaera biltegira itzul daiteke. Hala ere, garraiolariak ohar bat utziko luke eskaera non dagoen eta berriro entregatzeko nola egin behar den azaltzeko.

Erabiltzailea ez bada entregatzeko lekuan egongo hitzartutako ordu-tartean, MUTXO ASCO S.L. enpresarekin harremanetan jarri behar da beste egun batean entregatzea adosteko.

Eskaera entregatzeko prest dagoenetik 30 egun igaro eta MUTXO ASCO S.L., MUTXO ASCO S.L. enpresari egotzi ezin zaion arrazoiren batengatik entregatu ez bazaio, erabiltzaileak kontratuan atzera egin nahi duela ulertuko da, eta kontratua suntsitutzat joko da. Kontratua suntsiaraztearen ondorioz, Erabiltzailearengandik jasotako ordainketa guztiak itzuli egingo zaizkio, Erabiltzaileak berak Webguneak eskaintzen duen ohiko entrega-modalitate merkeena ez den beste entrega-modalitate bat aukeratzearen ondoriozko gastu gehigarriak izan ezik, bidegabeko atzerapenik gabe eta, nolanahi ere, kontratua suntsiarazitzat jotzen den egunetik zenbatzen hasita 14 egun naturaleko gehieneko epean.

Hala ere, erabiltzaileak kontuan izan behar du ebazpenaren ondoriozko garraioak kostu gehigarria izan dezakeela, eta kostu hori jasanarazi ahal izango zaiola.
Baldintza hauen ondorioetarako, ulertuko da entrega egin dela edo eskaera Erabiltzaileak edo Erabiltzaileak adierazitako hirugarren batek produktuen edukitza materiala eskuratzen duen unean entregatu dela, eta hori eskaera adostutako entrega-helbidean jaso izanaren sinaduraren bidez egiaztatuko da.
Produktuetatik erator daitezkeen arriskuak entregatzen diren unetik aurrera Erabiltzaileak ordainduko ditu. Erabiltzaileak produktuen jabetza eskuratzen du MUTXO ASCO SLk egindako erosketa edo erosketari dagokionez zor dituen zenbateko guztien ordainketa osoa jasotzen duenean, bidalketa-gastuak barne, edo entregatzeko unean, baldin eta MUTXO ASCO SLk ordaindu beharreko zenbateko osoa jaso ondoren egiten bada.

Balio Erantsiaren gaineko Zergari (BEZ) buruzko abenduaren 28ko 37/1992 Legean xedatutakoaren arabera, entregatzeko eta/edo emateko erosketa-eskaerak Espainiako BEZaren aplikazio-lurraldean daudela ulertuko da entrega-helbidea Espainiako lurraldean badago, Kanarietan, Ceutan eta Melillan izan ezik. Aplikatu beharreko BEZ tasa une bakoitzean legez indarrean dagoena izango da, dagokion artikulu zehatzaren arabera.

7. Akatsak zuzentzeko baliabide teknikoak

Erabiltzaileari jakinarazten zaio ezen, Web Gunean zure erosketa-eskaera prozesatzeko beharrezkoak diren datuak sartzean errore bat gertatu dela detektatuz gero, datu horiek aldatu ahal izango dituela MUTXO ASCO S.L.rekin harremanetan jarriz Web Gunean gaitutako kontaktu-espazioen bidez, eta, hala badagokio, bezeroarentzako arreta-zerbitzuarekin harremanetan jartzeko gaitutakoen bidez, edota lehen klausulan (Informazio orokorra) emandako harremanetarako datuak erabiliz.

Era berean, Erabiltzaileak Webgunera konektatzeko duen espazio pertsonalaren bidez ere konpon ditzake informazio horiek.
Nolanahi ere, Erabiltzaileak, \» \» klikatzen hasi aurretik, bere erosketa-eskaerak jasotzen dituen espaziora, orgatxora edo saskira sartzeko aukera du, eta aldaketak egin ditzake.
Era berean, Erabiltzaileari bidaltzen zaio Erabilera Legezko Oharra eta Baldintza Orokorrak kontsultatzeko, eta, zehazki, Pribatutasun Politika, datuak zuzentzeko eskubidea nola erabili jakiteko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera.

8. Ezerezte- eta itzultze-politika

Alderdi orokorrak
Ez da sarreren aldaketarik edo itzulketarik onartuko, gertaera bertan behera uzten denean izan ezik.

Ekitaldi edo ikuskizun batera joan ezin izana edo sarrerak edo sarrerak erosterakoan errore bat egin izana (adibidez, erosketa-prozesuan posta elektronikoa oker sartu izanagatik) ez dira itzultzeko arrazoi.

Kontsumoaren eta txikizkako merkataritzaren antolamenduaren arloan indarrean dagoen araudiaren arabera, erosleak ezin izango du atzera egiteko edo suntsiarazteko eskubidea baliatu.

Gertaera bertan behera utziz gero, horren erdia baino gehiago igaro ondoren, erosleak ez du sarreraren prezioa itzultzeko eskubiderik izango.
Baldintza klimatologiko txarrek ez dute sarrera edo prezioa itzultzeko eskubiderik ematen.

Ekitaldi batean edozein ezeztapen edo aldaketa gertatuz gero, MUTXO ASCO SLk konpromisoa hartzen du Web Orrian argitaratzeko, antolatzaileak horren berri eman bezain laster, eta mezu elektroniko bat bidaliko dio erosleari Erregistro Formularioan adierazitako helbidera, ezeztapen edo aldaketa horren berri emateko.

Aldaketak eta itzulketak
Gertaera bertan behera uzten bada bakarrik onartuko dira aldaketak eta itzulketak.

Antolatzaileak prezioa itzultzea erabakitzen badu, MUTXO ASCO SLk erosketarako erabilitako ordainketa-bide berean (kreditu- edo zordunketa-txartela) itzuliko du, 15 egun naturaleko epean, ekitaldia ezeztatu dela jendaurrean jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita.

9. Erantzukizunetik salbuestea

Kontrako legezko xedapenik ezean, MUTXO ASCO SLk ez du inolako erantzukizunik onartuko galera hauengatik, galera horien jatorria edozein izanik ere: enpresaren ez-betetzeari egotz ezin dakiokeen galera oro (lortu gabeko irabaziak, diru-sarrerak, kontratuak, aurreikusitako aurrezkiak, datuak, merkataritza-funtsaren galera edo beharrezkoak ez diren gastuak barne), edo bi alderdien arteko produktuen salerosketa-kontratua formalizatu zen unean bi alderdiek aurreikusi ezin duten zeharkako galera oro.

Era berean, MUTXO ASCO SLk ere bere erantzukizuna mugatzen du honako kasu hauetan:

MUTXO ASCO S.L.k produktua Web Gunean leialki bistaratzeari buruzko neurri guztiak aplikatzen ditu; hala ere, ez du bere gain hartzen pantailaren bereizmenik ezagatik edo erabiltzen den nabigatzailearen arazoengatik edo horrelako beste batzuengatik egon daitezkeen desberdintasun edo zehaztasun falta minimoen erantzukizuna.

MUTXO ASCO SLk ahalik eta arretarik handienarekin jardungo du erosketa-eskaeraren xede den produktua garraiatzeaz arduratzen den enpresaren eskura jartzeko. Hala ere, ez du bere gain hartzen garraioaren funtzionamendu txarraren ondoriozko kalteen erantzukizuna, batez ere greben, errepideetako atxikipenen eta, oro har, sektoreko beste edozein arrazoiren ondorioz, produktuaren atzerapenak, galerak edo ebasketak eragiten badituzte.

Akats teknikoak, ustekabeko edo bestelako arrazoiengatik Internet bidezko zerbitzuaren funtzionamendu normala eragozten dutenak. Webgunearen erabilgarritasunik eza, mantentze-arrazoiengatik edo beste arrazoi batzuengatik, zerbitzua edukitzea eragozten duena.

MUTXO ASCO SLk eskura dituen baliabide guztiak jartzen ditu produktuak erosi, ordaindu eta bidaltzeko, baina ez du erantzukizunik izango egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, ustekabeko edo ezinbesteko kasuetan.

MUTXO ASCO S.L.k ez du bere gain hartuko erabiltzaileak erabili dituen produktuen erabilera okerraren edota higaduraren erantzukizuna. Aldi berean, MUTXO ASCO S.L.k ere ez du bere gain hartuko erabiltzaileak okerreko itzulketa egin izana. Erabiltzailearen ardura da produktu zuzena itzultzea.

[10:46] Iñaki Ruiz

10. Idatzizko komunikazioak eta jakinarazpenak

Webgune hau erabiliz, erabiltzaileak onartzen du MUTXO ASCO S.L.rekiko komunikazio gehienak elektronikoak izatea (posta elektronikoa edo webgunean argitaratutako oharrak). 

Kontratuei dagokienez, erabiltzaileak baimena ematen du komunikabide elektroniko hau erabiltzeko, eta onartzen du MUTXO ASCO S.L.k elektronikoki bidaltzen dituen kontratu, jakinarazpen, informazio eta gainerako komunikazio guztiek betetzen dituztela idatziz bidaltzeko legezko baldintzak. Baldintza horrek ez die eragingo erabiltzaileari legez aitortutako eskubideei. 

Erabiltzaileak jakinarazpenak bidali eta/edo MUTXO ASCO S.L.rekin komunikatu ahal izango du baldintza hauetan ematen diren harremanetarako datuen bidez eta, hala badagokio, webguneko harremanetarako guneen bidez. 

Era berean, kontrakoa xedatzen ez bada, MUTXO ASCO S.L.k erabiltzailearekin harremanetan jarri eta/edo haren berri eman dezake bere posta elektronikoan edo emandako posta-helbidean. 

11. Uko egitea

MUTXO ASCO SLk eskubide edo lege-akzio jakin bati uko egiteak edo MUTXO ASCO SLk bere betebeharren bat zorrotz betetzeko errekerimendurik ez egiteak ez du ekarriko kontratu edo baldintzetatik eratorritako beste eskubide edo akzio batzuei uko egiterik, eta ez du erabiltzailea bere betebeharrak betetzetik salbuetsiko.

MUTXO ASCO SLk Baldintza hauetako bati edo kontratu batetik eratorritako eskubide edo akzioei uko egiteak ez du ondoriorik izango, uko egitea dela berariaz ezarri eta Erabiltzaileari idatziz jakinarazten ez bazaio.

12. Deuseztasuna

Agintari eskudunak emandako ebazpen irmoaren bidez baldintza hauetakoren bat baliogabetzat eta ondoriorik gabekotzat jotzen bada, gainerako klausulek indarrean jarraituko dute, eta deuseztasun-deklarazio horrek ez die eragingo.

13. Erabaki osoa

Baldintza hauek eta baldintza hauetan berariaz aipatzen diren agiri guztiak Erabiltzailearen eta MUTXO ASCO SLren arteko akordio osoa dira, salerosketaren xedeari dagokionez, eta alderdiek ahoz edo idatziz hitzartutako beste edozein itun, akordio edo promesa ordezkatzen dute.

Erabiltzaileak eta MUTXO ASCO SLk aitortzen dute kontratu bat egiteko baimena eman dutela beste aldeak egindako inolako adierazpen edo promesetan konfiantzarik izan gabe, baldintza hauetan berariaz aipatzen dena izan ezik.

14. Datuen babesa

Erabiltzaileak MUTXO ASCO S.L.ri Web Gunean egindako transakzio batean ematen dizkion informazio edo datu pertsonalak Pribatutasun Politikan edo datuak babesteko Politikan ezarritakoaren arabera tratatuko dira (hala badagokio, Lege Abisuan eta Erabilera Baldintza Orokorretan jasoa). Web Gunean sartzean, nabigatzean eta/edo erabiltzean, Erabiltzaileak informazio eta datu horien tratamendua onartzen du eta ematen duen informazio edo datu guztia egiazkoak direla adierazten du.

15. Legeria aplikagarria eta jurisdikzioa

Webgune honetan sartzea, nabigatzea eta/edo erabiltzea eta horren bidez produktuak erosteko kontratuak Espainiako legediaren arabera arautuko dira.
Webgunearen sarbidearekin, nabigazioarekin eta/edo erabilerarekin, edo baldintza hauek interpretatu eta gauzatzearekin, edo MUTXO ASCO SLren eta erabiltzailearen arteko salmenta-kontratuekin zerikusia duen edozein eztabaida, arazo edo desadostasun Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzio ez esklusiboaren mende jarriko da.

16. Kexak eta erreklamazioak

Erabiltzaileak MUTXO ASCO S.L.ri helarazi ahal izango dizkio bere kexak, erreklamazioak edo beste edozein iruzkin, baldintza hauen hasieran ematen diren harremanetarako datuen bidez (Informazio Orokorra).

Gainera, MUTXO ASCO S.L.k erreklamazio-orri ofizialak ditu kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskura, eta horiek edozein unetan eska diezazkiokete MUTXO ASCO S.L.ri, baldintza hauen hasieran ematen diren harremanetarako datuak erabiliz (Informazio Orokorra).

Era berean, MUTXO ASCO S.L.ren eta Erabiltzailearen arteko erosketa-kontratu hori egin ondoren eztabaida sortzen bada, Erabiltzaileak, kontsumitzaile gisa, eztabaiden auzibidetik kanpoko konponbide bat eska dezake, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko maiatzaren 21eko 524/2013 (EB) Erregelamenduaren arabera. Erregelamendu hori kontsumoaren arloko lineako auziak konpontzeari buruzkoa da eta 2006/2004 (EE) Erregelamendua eta 2009/22/EE Zuzentaraua aldatzen ditu. Metodo hau webgune honen bidez eskura dezakezu: https://ec.europa.eu/consumers/odr /.